Kontakti | Sākumlapa                      lat | rus | eng
 / Apsaimniekošana / NĪ pārvaldīšanas pakalpojumi

» NĪ pārvaldīšanas pakalpojumi
» Elektroapgādes sistēmu profilaktiskā apskates un apkopes pakalpojumi
» Ūdensvada/kanalizācijas tīklu profilaktiskās apskates un apkopes pakalpojumi
» Apkures katlu un apkures sistēmu profilaktiskās apskates un tehniskā apkope
» Koplietošanas platību sanitārās uzkopšanas pakalpojumi
» Vēdināšanas/kondicionēšanas iekārtu profilaktiskās apskates un tehniskas apkopes pakalpojumi


1) Komunālo pakalpojumu (t.i. ūdensapgāde, siltumapgāde, elektroapgāde, kanalizācija) sniegšanas koordinēšana slēdzot savā vārdā līgumus ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem, kā arī kontrolējot komunālo pakalpojumu sniedzēju līgumsaistību izpildi;

2) regulāra (vienu reizi mēnesī Nomniekam piekrītošo maksājumu aprēķināšana par NĪ apsaimniekošanu, komunāliem pakalpojumiem un cita veida pakalpojumiem saskaņā ar līgumu, maksājumu aprēķinu metodiku un komunālo pakalpojumu piegādātāju tarifiem. Pamatojoties uz aprēķiniem, Pārvaldnieks savā vārdā sagatavo atbilstošu rēķinu un nogādā to Nomniekam;

3) sniegto pakalpojumu maksas iekasēšana (no Nomnieka un pārējiem Nekustamā īpašuma lietotājiem), kā arī savlaicīga norēķinu veikšana ar komunālo pakalpojumu sniedzējiem;

4) koplietošanas platību sanitārās kopšanas organizēšana un kontrole, saskaņā ar „uzkopšanas programmu”;

5) biznesa centra platību sanitārās kopšanas organizēšana (ieskaitot nomnieku platības), saskaņā ar „uzkopšanas programmu”;

6) remontu organizēšana un uzraudzība;

7) telekomunikāciju, kabeļtelevīziju, satelīta un tml. pakalpojumu sniedzēju darbības koordinēšana, Koplietošanas platību un komunikāciju kanālu izmantošanas regulēšana un kontrole;

8) savlaicīga paziņojumu sniegšana NĪ nomniekiem par traucējumiem komunālo pakalpojumu (siltumenerģijas, ūdens, elektroenerģijas u.c.) padeves traucējumos, par ko Pārvaldniekam ir paziņojuši attiecīgo pakalpojumu sniedzēji vai Pārvaldniekam šī informācija ir bijusi zināma;

9) atbildīgas personas nodrošināšana NĪ apsaimniekošanas objektā katru dienu vismaz vienu stundu. 

Izstrādāts:evolution.lv