Kontakti | Sākumlapa                      lat | rus | eng
 / Politika /

SIA „INFO SERVISS pamatvērtības ir atbildība par apkārtējo vidi, darba aizsardzību un sava darba kvalitāti, ko nodrošina profesionāla un pieredzējusi komanda, partnerība, stabilitāte, inovācijas un izaugsme.

SIA „INFO SERVISS ir uzņēmums, kas nodarbojas ar apsaimniekošanas, būvniecības un apsardzes pakalpojumu sniegšanu. SIA „INFO SERVISS“ galvenais mērķis ir pielietojot efektīvu darba organizāciju nodrošināt klientu, partneru un uzņēmuma darbinieku apmierinātību, samazināt savas darbības ietekmi uz vidi, kā arī nodrošināt drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi visās darbavietās un veidos, un veikt atbilstošus pasākumus, lai novērstu nelaimes gadījumus un ar darbu saistītos veselības kaitējumus, samazinātu darba vides riskus līdz saprātīgi realizējamai zemākajai robežai.

Tas panākts, ievērojot sekojošus pamatprincipus:

-        augsti kvalificēti darbinieki darbu izpilda ātri un kvalitatīvi un ievēro piemērojamos tiesiskos aktus un citas uzņēmuma darbībai saistošas prasības;

-        izmantojot mūsdienīgus darba līdzekļus, tiek nodrošināts elastīgums, mobilitāte un plašas iespējas;

-        visi uzņēmuma darbinieki ir personīgi atbildīgi par darba organizācijas sistēmas prasību izpildi, šādi nodrošinot augstu darba kvalitāti un nepieļauj vides piesārņošanu;

-        resursu ekonomiska un saimnieciski izdevīga izmantošana nodrošina efektivitāti un samazina ietekmi uz vidi;

-        nepārtraukti uzlabojumi vadības sistēmā, sadzīves apstākļos un darba organizācijā  nodrošina visu pušu apmierinātību;

-        visi uzņēmuma struktūrvienību vadītāji un inženiertehniskie darbinieki ir atbildīgi par arodveselības un darba drošības risku samazināšanu;

-        nepārtraukti pilnveidoties, izvirzot darba drošības mērķus, uzdevumus un veidojot darba vides drošību veicinošas programmas;

-        īstenojot izvirzītos mērķus, visi darbinieki veic nepārtrauktas sistēmas uzraudzību, pārskatīšanu un pilnveidošanu;

-        darbības pamatprincipi tiek realizēti, pielietojot vadības sistēmu, t.sk. izvirzot mērķus un tos sasniedzot. 

Izstrādāts:evolution.lv